Πλεονεκτήματα βιολογικών καθαρισμών λυμάτων

Τα πλεονεκτήματα των οικιακών είναι πολλά και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε πλεονεκτήματα για την τοπική κοινωνία (Δήμο ή Κοινότητα) και πλεονεκτήματα για τον ιδιώτη:

 Για τον Δήμο:

* Δεν απαιτείται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών πόρων οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν σε άλλες παραγωγικές δράσεις.

* Κατασκευάζεται μόνο μια εγκατάσταση υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

* Αποφεύγεται η επιβολή εφάπαξ και μηνιαίου τέλους αποχέτευσης στους δημότες.

* Αποφεύγεται η ταλαιπωρία των κατοίκων από τα έργα κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου.

Για τον ιδιώτη:

* Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τέλους σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο αλλά και από τα μηνιαία τέλη χρήσης υπονόμων.

* Απαλλάσσεται από το συχνό άδειασμα του βόθρου. Ο οικιακός βιολογικός πρέπει να αδειάζει μια φορά κάθε 1-2 χρόνια.

* Μπορεί να χρησιμοποιήσει το επεξεργασμένο νερό για πότισμα ή και για άλλες χρήσεις, μειώνοντας τον λογαριασμό του νερού και εξοικονομώντας πολύτιμο πόσιμο νερό.