Σύμβαση Κατασκευής Έργου 

Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα προστεθούν σύντομα φωτογραφίες.


Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λοιπών οικοδομικών εργασιών στον Αγροτικό Παραγωγικό συναιτερισμό η Δήμητρα Ν. Αγχιάλου