Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων

Γεωρυθμική - Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Βιολογικό καθαρισμό λυμάτων λέμε την τεχνητή διαδικασία που ακολουθούμε για να εξομοιώσουμε την λειτουργία της φύσης κατά την αδρανοποίηση των λυμάτων. Με λίγα λόγια δηλαδή θα τροφοδοτήσουμε το σύστημά μας με λύματα και στην έξοδό του θα έχουμε καθαρό διαυγές νερό με ποιοτικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για διάθεσή σε φυσικό αποδέκτη και όλα αυτά χωρίς μυρωδιές, μόλυνση και μεγάλη κατανάλωση ισχύος! Επειδή σε ένα οικιακό σύστημα μας περιορίζει ο χρόνος και ο όγκος, θα πρέπει την διαδικασία αυτή να τη επιταχύνουμε και να την συρρικνώσουμε. Γι’ αυτό και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στηρίζεται στη γνωστή μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας η οποία με εκτεταμένο αερισμό, δημιουργεί περιβάλλον κατάλληλο για τη δημιουργία μικροοργανισμών που καταναλώνουν την ύλη.

Η Γεωρυθμική ΑΤΕ αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού νερού. Παράλληλα αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους στον κόσμο κατασκευαστές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.