Ισολογισμοί ανα έτος

Στην παρούσα υποενότητα παρέχεται ενημέρωση στους Μετόχους της Εταιρείας Γεωρυθμιή ΑΤΕ σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 31-12-2015.pdf


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 31-12-2014.pdf


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 31-12-2013.pdf


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 31-12-2012.pdf