«Μύρισε» πρόστιμα για τις παράνομες χωματερές

paranomes_xomateres

Την επιβολή προστίμου, τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, για μη συμμόρφωση με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2005 σχετικά με τις παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ - Χώροι Ανεξέλεγκτης Ταφής Απορριμμάτων) εισηγήθηκε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμποντας εκ νέου τη χώρα μας στο Δικαστήριο.

Η Ελλάδα καταδικάστηκε για πρώτη φορά στις 6 Οκτωβρίου 2005 για την παράνομη λειτουργία 1.125 χωματερών.

Οκτώ χρόνια αργότερα, διαπιστώνοντας ότι δεν σημειώθηκε επαρκής πρόοδος, η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο και προτείνει την επιβολή κατ’ αποκοπήν προστίμου υπολογιζόμενου βάσει ποσού 7.786 ευρώ ημερησίως από την ημερομηνία της πρώτης καταδίκης μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου. Αυτό οδηγεί σε ένα συνολικό πρόστιμο της τάξης των 20,165 εκατ. ευρώ.

Προβλέπει όμως και την επιβολή ενός δεύτερου προστίμου, το οποίο είναι επίσης ημερήσιο και θα αρχίσει να τρέχει από την ημέρα της δεύτερης καταδίκης, εφόσον η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι τότε. Το ποσό είναι περίπου 9 φορές υψηλότερο από το πρώτο, αφού ανέρχεται σε 71.193 ευρώ ημερησίως!

Σύμφωνα πάντως με την Κομισιόν η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο με την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση πολλών παράνομων ΧΑΔΑ. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι, μέχρι το τέλος του 2008, έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και να έχουν αποκατασταθεί όλοι οι παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 78 παράνομοι ΧΥΤΑ κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων, ενώ 318 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης. Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), στους χώρους αυτούς απορρίπτεται λιγότερο από το 6% της ετήσιας ποσότητας των αστικών αποβλήτων της χώρας.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, λόγω του επικείμενου κορεσμού του ΧΥΤΑ Φυλής, στον οποίο καταλήγει το 90% των αποβλήτων της Αθήνας και του οποίου η χωρητικότητα θα έχει εξαντληθεί στο τέλος του 2014.

Σημειώνεται ότι η οδηγία 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (την οποία έχει παραβιάσει η χώρα) αποτελεί βασικό μέσο για την πρόληψη ή τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής. Σύμφωνα με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής, οι χώροι υγειονομικής ταφής πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να λειτουργήσουν. Η νομοθεσία έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων.

Με αφορμή τα παραπάνω ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ (αρμόδιος για τη διαχείριση των απορριμμάτων φορέας), Γιάννης Σγουρός, σημείωσε πως πρόστιμα δεν απειλούμαστε να πληρώσουμε μόνο για τις ανεξέλεγκτες χωματερές, αλλά και για τα απορρίμματα που θάβουμε χωρίς να έχουν υποστεί πρώτα κάποιας μορφής επεξεργασία. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/08, από 1-1-2014 θα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος ταφής, που μόνο για την Αττική εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος, με τον κίνδυνο να ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ, αν συνεχιστεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση και τα επόμενα χρόνια.

Το ΥΠΕΚΑ

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΚΑ σημείωσε πως «η εξέλιξη δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση. Είναι εισήγηση τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής για νέα παραπομπή στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ευθέως τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

Από τους 78 ενεργούς και τους 318 ανενεργούς ΧΑΔΑ έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ οι 349, προετοιμάζεται η ένταξη άλλων 29, ενώ με ίδιους πόρους των δήμων αποκαθίστανται 18. Για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Αναδημοσίευση από www.naftemporiki.gr

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ - ΤΕΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ