Μείωση του λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση πόρων και σημαντική ελάφρυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, και καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, αναμένεται να επιφέρει για την Αθήνα, η απόφαση για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του Ελαιώνα, σύμφωνα με το δήμο Αθηναίων.


Την επιβολή προστίμου, τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, για μη συμμόρφωση με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2005 σχετικά με τις παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ - Χώροι Ανεξέλεγκτης Ταφής Απορριμμάτων) εισηγήθηκε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμποντας εκ νέου τη χώρα μας στο Δικαστήριο.