Κομισιόν: H επεξεργασία των λυμάτων

georythmiki_viologikos_katharismos

Βελτίωση στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων στην Ευρωπαϊκή Eνωση διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν και επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

Τα κράτη-μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις, όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Ολλανδία, πληρούν σε μεγάλο βαθμό τα πρότυπα που έχουν οριστεί για την επεξεργασία των λυμάτων, ενώ αρκετές ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είναι πολύ κοντά.

Τα μέλη που προσχώρησαν τελευταία, και ξεκίνησαν από μια χαμηλότερη βάση, έχουν επίσης βελτιώσει τις διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων. Στην πρόοδο αυτή συνέβαλε η Ε.Ε. με σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 14,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Αυστηρότερη επεξεργασία

Η έκθεση δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος (91%) του ρυπαντικού φορτίου των μεγάλων αστικών κέντρων υπόκειται σε αυστηρότερη επεξεργασία.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση (77%). Επιπλέον, χάρη στην καλύτερη επεξεργασία των υδάτων και τις μικρότερες απορρίψεις ακατέργαστων λυμάτων στο περιβάλλον, έχει αδιαμφισβήτητα βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

Στις αρχές του 1990, μόνον το 60% των υδάτων αυτών ήταν άριστης ποιότητας, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 78%.

Oπως προκύπτει από την έκθεση, που καλύπτει την περίοδο 2009-10, δεκαπέντε κράτη-μέλη συλλέγουν το 100% του συνολικού ρυπαντικού τους φορτίου.

Ολα τα κράτη-μέλη διατήρησαν ή βελτίωσαν τις προηγούμενες επιδόσεις τους, αν και τα ποσοστά συμμόρφωσης παρέμειναν κάτω από το 30% στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβενία.

Το ποσοστό συμμόρφωσης όσον αφορά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία ανέρχεται στο 82%, δηλαδή τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση.

Παρατηρούνται όμως τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη της Ε.Ε.-15, όπου τα ποσοστά κυμαίνονταν στο 90-100%, και στα κράτη της Ε.Ε.-12, όπου το μέσο ποσοστό συμμόρφωσης ήταν μόλις 39%.

Ποσοστό συμμόρφωσης

Το ποσοστό συμμόρφωσης όσον αφορά την αυστηρότερη επεξεργασία των λυμάτων, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο ευτροφισμός ή να μειωθεί η βακτηριολογική ρύπανση, ήταν 77%.

Στην Ε.Ε.-12 ο μέσος όρος ήταν μόλις 14%, ενώ στην Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία το ποσοστό συμμόρφωσης έφθασε το 100%.

Το ποσοστό των εδαφών της Ε.Ε. που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές αυξήθηκε κατά δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση, φθάνοντας σχεδόν το 75%.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη χώρα μας και στη Γαλλία.

Aναδημοσίευση από http://www.naftemporiki.gr/