Κεντρική Μακεδονία: Έργα 620 εκατ. για το περιβάλλον

viologikos_katharismos

Έργα προϋπολογισμού άνω των 620 εκατ. ευρώ προωθούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), όπως γνωστοποίησε σχετικά ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας σε εκδήλωση παρουσίασης του ΕΠΠΕΡΑΑ στη Θεσσαλονίκη. Εξ αυτών συνολικά 560 εκατ. ευρώ καταλαμβάνουν έργα διαχείρισης υδατικών πόρων και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, οι οποίες αποτελούν υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών.

Σημαντικό τμήμα στα έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Κεντρική Μακεδονία καταλαμβάνει επίσης η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και η αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών, με την υλοποίηση έργων ύψους 33 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω έργα σχετίζονται με την αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και ως στόχος τίθεται να μην υπάρχει κανένας ΧΑΔΑ ανοικτός στο τέλος της παρούσας προγραμματικής περιόδου. Επί του παρόντος η απορρόφηση των σχετικών οκτώ έργων ανέρχεται στο 34%.

Για τον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ Νικόλαο Μαμαλούγκα, στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα διανεμηθεί ποσό 783 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες της χώρας για έργα που αφορούν υγρά λύματα. Από το ποσό αυτό, 187 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έργα που μένει να καθοριστούν.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως επισήμανε ο κ. Μαμαλούγκας, αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα, καθώς η χώρα μας έχει υποχρεώσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ποσό που -όπως σημείωσε- θα πρέπει να κατανεμηθεί στα διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα.

«Πρέπει να δούμε πώς θα κατανείμουμε τις υποχρεώσεις αυτές στο ΕΠΠΕΡΑΑ, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για να κλείσουμε τις υποχρεώσεις αυτές και να συμμορφωθεί η χώρα στις κοινοτικές οδηγίες για τα λύματα, τα απορρίμματα και τη βιοποικιλότητα. Δράσεις που μπορούν να προωθηθούν είναι η ολοκλήρωση των ΧΥΤΑ, η οικιακή κομποστοποίηση, η εγκατάσταση “πράσινων σημείων”, η διαχείριση αποβλήτων κ.ά.» σημείωσε.

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις

Ο κ. Καλαφάτης έδωσε επίσης έμφαση στις βιοκλιματικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, όπως σε σχολικά κτήρια στους Δήμους Αμπελοκήπων και Σερρών με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και σε μεγάλα έργα, όπως ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός της Θεσσαλονίκης (που έχει συμβασιοποιήσεις και υλοποιείται) και το έργο της επέκτασης του διυλιστηρίου της πόλης, για το οποίο υπάρχει σχεδιασμός ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ και σχεδιάζεται να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης της Θεσσαλονίκης.