Καθαρή ηλεκτρική ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και καθαρό, αφαλατωμένο νερό, υπόσχεται να παράγει μία νέα συσκευή που αναπτύσσεται στην Αυστραλία και θα δοκιμαστεί σύντομα ανοιχτά του Περθ, σε μια πιλοτική μονάδα ισχύος 2MW. 


Χημικοί από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν και το Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ στη Γερμανία ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο αφαλάτωσης που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και είναι απλούστερη από τις υφιστάμενες τεχνολογίες.