Που οφείλεται το 1 δις τόνοι CO2 λιγότεροι από το 2005 στην Ευρώπη

co2_

«Ένα δισεκατομμύριο τόνοι CO2 λιγότεροι από το 2005 στην Ευρώπη: το ήμισυ οφείλεται σε ενεργειακές & κλιματικές πολιτικές και το υπόλοιπο σε οικονομικούς λόγους» 

  • Εκπομπές CO2 που προέρχονται από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το ETS (Σχήμα Εμπορίου Εκπομπών) της Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 12,3% από το 2005, δηλαδή μείωση κατά 2,6% ετησίως κατά τη Φάση 2 του ETS της Ε.Ε., ενώ το ανώτατο όριο εκπομπών αυξήθηκε κατά 1% ετησίως.
  • Η «Φάση 2» του ETS της Ε.Ε. έληξε με πλεόνασμα δικαιωμάτων εκπομπής 1.742 εκατ. ευρώ. Όλοι οι κλάδοι κατέγραψαν συνολικό καθαρό πλεόνασμα, με εξαίρεση τους τομείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής.
  • Βασισμένοι σε ένα επιχειρηματικό σενάριο “business-as-usual", εκτιμούμε ότι αποφεύχθηκαν περίπου 1,1 Gt CO2 μεταξύ του 2005 και του 2011: περίπου το 30% της μείωσης ήταν αποτέλεσμα πτώσης της παραγωγής μεταποίησης, ενώ περίπου το 60% της μείωσης οφείλεται στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής έντασης.

 

Μετάφραση άρθρου από τη ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ από: http://www.cdcclimat.com