Σεισμοηλεκτρικοί εντοπιστές υπόγειων ροών“DC– 4500”

seismoilektrikos_entopistis

Πρόκειται για μια μέθοδο ηλεκτροκινητικού δυναμικού και γεωφυσικής τεχνολογίας για τον άμεσο εντοπισμό υπόγειων υδροφόρων που οδηγούν στις συσχετιζόμενες δεξαμενές υδρογονανθράκων πετρελαίου με πολύ μεγάλη ακρίβεια, χαμηλό κόστος,εύκολη πρόσβαση στο χώρο, δυνατότητα μεταφοράς και απλές διαδικασίες εγκατάστασης.

 

Η σεισμοηλεκτρική έρευνα διαφέρει από τη συμβατική σεισμική αναζήτηση ή μια έρευνα ηλεκτρικής αντίστασης, που καταγράφουν αντίστοιχα είτε την ταχύτητα του σεισμικού παλμού είτε την ηλεκτρική αντίσταση ηχητικών δεδομένων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ή στη δεξαμενή υδρογονανθράκων.

Ο DC-4500 σεισμοηλεκτρικός εντοπιστής υπόγειων ροών λαμβάνει τόσο το σεισμικό σήμα όσο και το σεισμοηλεκτρικό σήμα που παράγεται από την ίδια σεισμική πηγή. Το βάθος της σεισμοηλεκτρικής έρευνας εξαρτάται από την ισχύ της σεισμικής πηγής. Έχουμε σεισμοηλεκτρικά στοιχεία για 7.000 πόδια βάθους δεξαμενής στο Λος Άντζελες με μια σεισμική πηγή από ένα πυροβόλο όπλο Buffalo. Έχουμε επίσης σεισμοηλεκτρικά δεδομένα από βάθος 30.000 ποδιών με ειδικές δοκιμές.

Η σεισμοηλεκτρική έρευνα με τον εντοπιστή DC-4500 μπορεί να αποφύγει μια στεγνή τρύπα πηγαδιού νερού ενώ μπορεί να δώσει ένδειξη για υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα σε πραγματικό χρόνο ανάλυσης. Μάλιστα, με περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με την εφαρμογή αναφοράς για εντοπισμό ανάλογων ρευστών, αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Η σεισμοηλεκτρική έρευνα μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τη σεισμική έρευνα. Χρησιμοποιώντας την ίδια σεισμική πηγή, μπορούμε να πάρουμε σεισμικά και σεισμοηλεκτρικά δεδομένα ταυτόχρονα. Τοσεισμοηλεκτρικόσήμα προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα.

Με τους συγκεκριμένους σεισμοηλεκτρικούς εντοπιστές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες :

• Εκτελούν σεισμοηλεκτρική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού.

• Σε συνδυασμό με τη σεισμική έρευνα, τα σεισμοηλεκτρικά στοιχεία αποκαλύπτουν τον υπόγειο υδροφορέα άμεσα.

• Η εταιρεία παρέχει τεχνική εκπαίδευση στη χρήση της σεισμοηλεκτρικής έρευνας.

• Έρευνα και ανάπτυξη σεισμοηλεκτρικής εξερεύνησης.

Ο εντοπιστής DC - 4500 είναι κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα.

• Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ (US 6476608, http://www.patentstorm.us/patents/6476608.html)

• Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (CN 1392420A)

Ο DC - 4500 πωλείται ως εξοπλισμός επιτόπιων ερευνών υπόγειας ροής,ως «υπεργολάβος» του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η εταιρεία εξυπηρετεί επίσης τις εταιρείες CH2M HILL και DOW Χημικά. Μέχρι στιγμής έχει πάνω από 500 περιπτώσεις επιτυχίας.

Συμμετοχή του DC-4500 σεισμοηλεκτρικού εντοπιστή υπόγειων υδάτων στην Παγκόσμια Ημέρα Νερού των Ηνωμένων Εθνών 2014.

Εντοπισμός 400 περιπτώσεων επιτυχίας στην Αϊτή:

 

success cases haiti  success cases haiti2

  Σεισμοηλεκτρική έρευνα στην Αλάσκα:  

Seismoelectric survey in Alaska

  Ο DC-4500 «ήρωας» της εταιρείας Αντώνης Θεοδώρου (AnthonyTheodorou) και ο εξοπλισμός του:

 

Anthony Theodorou     εξοπλισμός

Για την προώθηση της σεισμοηλεκτρικής έρευνας υπόγειας ροής με τον DC-4500, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν δοκιμή στους «σεβαστούς» πελάτες στην περιοχή του Χιούστον. Η εταιρεία διεξάγει τη σεισμοηλεκτρική δοκιμαστική έρευνα δίπλα στους πελάτες που έχουν επιλέξει είτε πηγή νερού είτε πηγή πετρελαίου. Από τα σεισμοηλεκτρικά δεδομένα, μπορεί να εκτιμηθεί το βάθος της ζώνης της υπόγειας ροής.

Η πολιτική της εταιρείας είναι να παρέχει έκπτωση στους πελάτες αν πρόκειται για:

Μη κερδοσκοπικό οργανισμό

Μειοψηφία (πολιτών Η.Π.Α.)

Επιχείρηση που ανήκει σε γυναίκα.

Α.Μ.Ε.Α.

Φιλανθρωπικούς φορείς.

 

Μετάφραση άρθρου από http://seismoelectronics.com/