Νέα τιμολόγια εργασιών για τα δημόσια έργα

dimosia_erga_allages

Αναπροσαρμόζονται και συμπληρώνονται τα Ενιαία Τιμολόγια δημοσίων έργων οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών, οικοδομικών, πρασίνου και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρου Καλογιάννη.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά στην έγκριση των αναμορφωμένων και συμπληρωμένων - σε σχέση με τα τιμολόγια του έτους 2009 - Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών για όλα τα δημόσια έργα και συγκεκριμένα:

- Τιμολόγια Εργων Οδοποιίας, στα οποία παρουσιάζεται αύξηση τιμών στα χωματουργικά κατά ποσοστό 4,08%, στην οδοστρωσία κατά 0,70% και στη σήμανση - ασφάλεια κατά 0,65% και μείωση τιμών στα ασφαλτικά σε ποσοστό 5,67% και στα τεχνικά έργα σε ποσοστό 0,46%.

- Τιμολόγια υδραυλικών έργων, που εμφανίζουν κατά κύριο λόγο μείωση τιμών και ειδικότερα στις εργασίες υδρογεωτρήσεων σε ποσοστό 21,52%, στις εκσκαφές σε ποσοστό 12,37% και στις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις σε ποσοστό 13,88%. Μεμονωμένες αυξήσεις παρουσιάζονται σε ορισμένες εργασίες όπως π.χ.: στις επιχώσεις σε ποσοστό 8,87% και στις στεγανοποιήσεις λιμνοδεξαμενών σε ποσοστό 8,24%.

- Τιμολόγια λιμενικών έργων, που εμφανίζουν μείωση σε όλες τις τιμές.

- Τιμολόγια οικοδομικών έργων, που εμφανίζουν αισθητή μείωση σε όλες τις τιμές μέχρι και σε ποσοστό 27,64% στην κατηγορία κλιμακοστάσια - κιγκλιδώματα.

- Τιμολόγια έργων πρασίνου, που εμφανίζουν μείωση σε όλες τις τιμές και

- Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, που παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό 16,20% στις Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας και σε ποσοστό 6,02% στις Η/Μ εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων.

Προϊόν μελέτης

Τα νέα τιμολόγια αποτελούν προϊόν μελέτης και συστηματικής επεξεργασίας ομάδας εργασίας του υπουργείου στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι εργοληπτικών οργανώσεων μελετητών, καθώς και το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ). Η έγκριση αφορά τόσο στα περιγραφικά τιμολόγια όσο και στους πίνακες τιμών μονάδος αυτών που για τα υδραυλικά και οικοδομικά έργα και τα έργα οδοποιίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Γενικά έξοδα και απρόβλεπτα

Στους συνολικούς προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και η αναθεώρηση, ενώ περιλαμβάνονται τα κονδύλια «Γενικά Έξοδα», «Όφελος Εργολάβου» και απροβλέπτων.

Τα νέα τιμολόγια θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοπράτησης δημοσίων έργων και θα ισχύουν για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί προς δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα έναν μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναδημοσίευση από www.naftemporiki.gr