4 δισ. ευρώ για φτηνή ενέργεια

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ, για την περίοδο 2014 - 2020 θα δοθούν τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ για ζητήματα περιβάλλοντος και 1 δισ. ευρώ για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. 4 δισ. ευρώ για φτηνή ενέργεια

Επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη χώρα μας την περίοδο 2014-2020 στους τομείς του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) η Ελλάδα πρόκειται να επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ σε ζητήματα περιβάλλοντος και περισσότερο από 1 δισ. ευρώ για έργα εξοικονόμησης ενέργειας, από τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη «πράσινη» ενέργεια, στόχος της Ελλάδας είναι να αυξηθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας στο 30% μέχρι το 2030 από 27% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παραμένει ο στόχος του 40%. Οι στόχοι της εγχώριας ενεργειακής πολιτικής έως το 2030 περιλαμβάνουν 100% εισαγωγή των έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής κατανάλωσης, σε όλους τους Ελληνες καταναλωτές και 100% ηλεκτρική διασύνδεση όλων των νησιών. Οι στόχοι αυτοί θα περιλαμβάνονται και στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Στα των ΑΠΕ, ο στόχος για λειτουργία αιολικών μονάδων ισχύος 7.000-7.500 MW το 2020 από περίπου 1.800 MW που είναι σήμερα είναι εξαιρετικά αμφίβολος να επιτευχθεί σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), εφόσον παραμείνει ο ρυθμός ανάπτυξης των τελευταίων ετών που φθάνει μόλις τα 100 MW ετησίως. Για να γίνει πραγματικότητα ο στόχος του 2020, θα πρέπει να προστίθενται στο σύστημα περί τα 800 μεγαβάτ τον χρόνο, που σημαίνει, κατά την ΕΛΕΤΑΕΝ, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν μεγάλα αιολικά πάρκα τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά εφόσον υλοποιηθούν οι διασυνδέσεις. Παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών.

Με ούριο άνεμο

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, υπάρχουν σήμερα σε ώριμο ή πολύ ώριμο στάδιο αδειοδότησης, αιολικά έργα συνολικής ισχύος 6.610 MW και πιο συγκεκριμένα 4.200 MW με όρους σύνδεσης, 1.623 MW με άδεια εγκατάστασης και 787 MW με σύμβαση αγοραπωλησίας. Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολική επένδυση πάνω από 10 δισ. ευρώ και θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια νέα φάση πράσινης ανάπτυξης με τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Πρόκειται κατά κανόνα για μεγάλα έργα, πολλά από τα οποία αφορούν και διασυνδέσεις νησιωτικών συμπλεγμάτων με το ηπειρωτικό σύστημα, με εμπλεκόμενες όλες τις μεγάλες και γνωστές εταιρείες του κλάδου. Οσον αφορά τις μικρές ανεμογεννήτριες, οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ επεσήμαναν ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών και υπενθύμισε ότι έχει καταθέσει τις προτάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη του πολλά υποσχόμενου αυτού κλάδου με κανόνες πιστοποίησης της κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων. Γενικότερα για την εικόνα που παρουσιάζουν οι ΑΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία Μαρτίου, η συνολική τους ισχύς αγγίζει τα 5.000 MW (4.928). Οι αιολικές μονάδες ανέρχονταν σε 1.847 MW, τα φωτοβολταϊκά παρέμειναν αμετάβλητα στα 2.212 MW και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες αυξήθηκαν οριακά στα 374 MW. Αμετάβλητη παραμένει η εγκατεστημένη ισχύς σε μικρά υδροηλεκτρικά (220 MW) και βιομάζα-βιοαέριο (47 MW). Με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία επιπλέον περίπου 80 MW αιολικών, 55 MW φωτοβολταϊκών (μαζί με στέγες) και 20 MW βιομάζας-βιοαερίου. Γενικότερα, η Ελλάδα εμφανίζει ένα υψηλό δυναμικό για αξιοποίηση των τεχνολογιών ΑΠΕ σε όλους τους τομείς τελικής κατανάλωσης, καθώς και στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η περιφερειακή κατανομή του δυναμικού αυτού καταδεικνύει ότι τα νησιά του Αιγαίου διαθέτουν σημαντικό δυναμικό ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας, η Ηπειρος και η Στερεά Ελλάδα παρουσιάζουν το υψηλότερο δυναμικό για μικρά υδροηλεκτρικά έργα, ενώ η Μακεδονία και η Θράκη παρουσιάζουν δυνατότητες αξιοποίησης της βιομάζας και της γεωθερμικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συνεχής προσπάθεια αξιοποίησης αυτού του δυναμικού, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και την ικανοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας για την υψηλότερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας έχουν τεθεί σε ισχύ μια σειρά μέτρων, τα οποία αφορούν αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και παράλληλα της χρήσης των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ειδικότερα για αποκεντρωμένες μονάδες μικρής ισχύος (π.χ. φωτοβολταϊκά έως 1 MW), που αποτελούν την πλειονότητα των εγκατεστημένων έργων, υπάρχουν ευνοϊκές διαδικασίες αδειοδότησης. Η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπου διαπιστώνεται σχετική ανεπάρκεια, καθώς και την ύπαρξη ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος πληρωμής των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, εξετάζονται εναλλακτικοί μηχανισμοί στήριξης των ΑΠΕ έναντι του μοντέλου της εγγυημένης τιμής (Feed in tariff) που εφαρμόζεται σήμερα.

Πηγή: http://www.ethnos.gr