Τα πλεονεκτήματα του EastMed σε ενεργειακό συνέδριο της Κύπρου

pleonektimata_eastmed

Στο πλαίσιο του συνεδρίου 5th Mediterranean Oil & Gas Conference 2014, που έλαβε χώρα στη Λευκωσία στις 8-9 Μαΐου 2014, ο κ. Δημήτριος Μανώλης, Αναπλ. Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ, εξέθεσε τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας, καθώς και τα πλεονεκτήματα από τον σχεδιαζόμενο αγωγό East Mediterranean Pipeline.

 

Αρχικά, ο κ. Μανώλης αναφέρθηκε στη στρατηγική της ΔΕΠΑ, η οποία στοχεύει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας με την παράλληλη ανάπτυξη υποδομών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης. «Πιστεύουμε πως βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, για να επιτευχθεί αυτό. Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εκθέσεις της για τις αγορές ενέργειας, υπό το φως της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα θα πρέπει να διευκολύνει διαπεριφερειακά έργα, τα οποία στοχεύουν στην ολοκλήρωση και την διαφοροποίηση των αγορών. Επιπλέον, η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά, για την οποία υπάρχει η ανάγκη, αφενός διαφοροποιημένων πηγών και αφετέρου αντίστοιχων υποδομών», επεσήμανε ο κ. Μανώλης.

Το αέριο της Κύπρου

«Το μεγάλο ερώτημα που ταλανίζει όλους τους εκλεκτούς παρευρισκόμενους και όχι μόνον, είναι πού και πώς θα εξαχθεί το φ.α. της λεκάνης της Λεβαντίνης και ειδικότερα το αέριο της Κύπρου. Εμείς πιστεύουμε πως η φυσική κατάληξη του αερίου της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να είναι η Ευρώπη», υπογράμμισε στο συνέδριο ο κ. Μανώλης.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, δηλαδή της υλοποίησης της προοπτικής διασύνδεσης της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη, η ΔΕΠΑ παρουσιάζει τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline.

Ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Παρά την πτώση της ζήτησης αερίου στην Ευρώπη, λόγω της οικονομικής ύφεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η εξάρτησή της από εξωτερικές πηγές αναμένεται να αυξηθεί και για τον λόγο αυτόν καθίσταται κατεπείγουσα η διερεύνηση της δυνατότητας εξεύρεσης νέων πηγών.

Από την άλλη πλευρά υποστηρίζεται έντονα ότι η ασιατική αγορά θα συνεχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των προμηθευτών. Ωστόσο, σε σχέση με τις νέες πηγές στη Μεσόγειο, οι παραγωγοί επιβάλλεται να λειτουργήσουν πιο ανταγωνιστικά, λόγω της ύπαρξης νέων προμηθειών από την Ανατολική Αφρική, την Αυστραλία και τη Β. Αμερική, οι οποίες αναμένεται να είναι ελκυστικότερες, λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας. Επιπλέον, παρόλο που το 2015 η Ασία εμφανίζει ένα κενό μεταξύ ζήτησης & προσφοράς (το οποίο μπορεί να καλυφθεί εύκολα, μόλις βγουν στην αγορά τα νέα έργα), στο μέλλον αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα προσφοράς.

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ο κ. Μανώλης σημείωσε ότι είναι εξαιρετικά ελκυστική, με δεδομένο ότι:

  • αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγορά, με άμεση ανάγκη ανεύρεσης διαφοροποιημένων πηγών προμήθειας και αντίστοιχων υποδομών μεταφοράς για τη διαμετακόμιση του αερίου,
  • η πλειοψηφία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης εφοδιάζονται από μεμονωμένους προμηθευτές, πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα σε σχέση με την Βορειοδυτική Ευρώπη.

Προς το σκοπό αυτό, τα έργα της ΔΕΠΑ, δηλαδή ο αγωγός IGB, ο αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline καθώς και ο IGI, τα οποία παρέχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).

Τεχνικά εφικτός ο EastMed

Για τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline έχει επανειλημμένα επισημανθεί ότι είναι ένα έργο τεχνικά εφικτό, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα από την προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας που εκπονήθηκε από τη J P Kenny (σήμερα Wood Group Kenny). Από τη μελέτη αυτή προέκυψε ότι το μεγαλύτερο θαλάσσιο βάθος σε μέρος της όδευσης (2900m) μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ωστόσο η απαιτούμενη μηχανική για την υλοποίηση του έργου, είναι αντίστοιχη με εκείνη των ήδη κατασκευασμένων και έτοιμων προς κατασκευή αγωγών Medgaz και Galsi.

Επιπλέον, η δυνατότητα κατασκευής του έχει ήδη επιβεβαιωθεί από μελέτη του MIT, που ολοκληρώθηκε για λογαριασμό των Κυπριακών Αρχών τον Αύγουστο του 2013.

Τα βήματα της ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ προέβη, πρόσφατα, στην προκήρυξη διεθνούς κλειστού διαγωνισμού για την εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας του αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline.

Δώδεκα εγνωσμένου κύρους μελετητικές και τεχνικές εταιρείες ή/και κοινοπραξίες υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος και η σχετική διαδικασία αξιολόγησής τους ολοκληρώνεται εντός των προσεχών ημερών. Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη μελέτη, ως έργο PCI, παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης και χρηματοδότησης με κονδύλια από το Πλαίσιο Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility).

Περαιτέρω, προχωρά η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, που αποτελείται από τη ΔΕΠΑ και φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, με αντικείμενο εργασίας την ανάπτυξη του αγωγού και την βελτιστοποίηση των επιλογών εξαγωγής του αερίου.

Τέλος, τα μελλοντικά βήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή στοχευμένης και αναλυτικής έρευνας αγοράς για την ανάλυση των προοπτικών πώλησης του αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη.

Γιατί EastMed;

Σύμφωνα με τον κ. Μανώλη, υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιλογή του συγκεκριμένου αγωγού προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές του:

  • Ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα στην Ευρώπη, η τιμή μακροχρόνιας προμήθειας αερίου μέσω αγωγού ανέρχεται στα 11$ ανά MMBTU ενώ το κόστος μεταφοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας στα 4$ ανά MMBTU, γεγονός που διασφαλίζει έσοδο για τους παραγωγούς της τάξεως των 7$ ανά MMBTU. Εφόσον και η μελέτη σκοπιμότητας επιβεβαιώσει την παραπάνω τάξη μεγέθους του κόστους μεταφοράς από την πηγή έως την Ιταλία, η λύση του συγκεκριμένου αγωγού θα αναδειχθεί ως εκ των πιο ανταγωνιστικών για το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου.
  • Η παγκόσμια αγορά και ακόμη περισσότερο η ασιατική αγορά LNG, αναμένεται να χάσει την ελκυστικότητα που τη διακρίνει αυτήν τη χρονική περίοδο, καθώς από το 2020 και μετά, μεγάλος αριθμός νέων πηγών (π.χ. Αυστραλία, Ανατολική Αφρική (Μοζαμβίκη, Τανζανία), Δυτικός Καναδάς, ΗΠΑ κλπ.) θα προσφέρουν σημαντικές ποσότητες κατά προτεραιότητα στην ασιατική αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, με βασικό τους πλεονέκτημα την αξιοποίηση της εγγύτητάς τους σε αυτήν. Ως συνεπακόλουθο, αναμένεται σημαντική πτώση των τιμών ΥΦΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Για τους παραγωγούς, η Ευρώπη ως αγορά στόχος μέσω αγωγού είναι ελκυστική διότι, παρ’ ότι αυτή τη στιγμή διαφαίνεται να είναι κορεσμένη, βρίσκεται ακόμη σε άμεση ανάγκη ανεύρεσης διαφοροποιημένων πηγών αλλά και διόδων τροφοδοσίας.
  • Η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγού, ιδιαίτερα όταν συνδέεται με μία premium αγορά σαν την ευρωπαϊκή, αποτελεί παραδοσιακά τον ασφαλέστερο τρόπο για την εμπορική προώθηση του φυσικού αερίου, με δεδομένο ότι επιτρέπει τη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων πώλησης και μεταφοράς διάρκειας 20-25 ετών, στοιχείο που εξασφαλίζει, τόσο τη βιωσιμότητα της επένδυσης εξόρυξης όσο και του αγωγού, πριν ακόμη τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, στα πρότυπα της Κοινοπραξίας Shah Deniz II.
  • Η συμμετοχή των αγοραστών στη μετοχική σύνθεση του σχήματος που θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει τον αγωγό συνιστά «δικλίδα ασφαλείας» και παρέχει πρόσθετη εγγύηση για την άμεση πώληση του αερίου.
  • Ο αγωγός Eastern Mediterranean pipeline έχει την υποστήριξη της ΕΕ και έχει ενταχθεί στα έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, διότι πληροί όλα τα κριτήρια διαφοροποίησης (διαφοροποίηση παραγωγού-πηγής-όδευση), γεγονός που διασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση στους Κοινοτικούς Μηχανισμούς Χρηματοδότησης αλλά και διευκολύνσεις στην Περιβαλλοντική και Ρυθμιστική αδειοδότηση.Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε ευκαιρία επισημαίνει τη σπουδαιότητα του αγωγού Eastern Mediterranean pipeline, με δεδομένο ότι αυτός θα παρέχει μια νέα πηγή τροφοδοσίας για την Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, καλώντας παράλληλα τη ΔΕΠΑ να παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα όποια νέα στοιχεία προκύψουν από τη Μελέτη Σκοπιμότητας.
  • Επιπλέον βελτίωση των οικονομικών του αγωγού Eastern Mediterranean είναι πολύ πιθανόν να προκύψει με την εξέλιξη της τεχνολογίας στα υλικά παραγωγής των σωλήνων, η οποία μπορεί να επιτρέψει την αύξηση της χωρητικότητας του αγωγού από 8 σε 10 ή και 12 bcm ετησίως, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικές οικονομίες κλίμακας και κατά συνέπεια περαιτέρω βελτιώσεις στην οικονομική δυναμική του έργου.

Κλείνοντας ο κ. Μανώλης επεσήμανε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία είναι προφανές ότι ενισχύουν σημαντικά το ενδιαφέρον της Ευρώπης για νέες πηγές προμήθειας, όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίες όμως θα έχουν ως αποκλειστικό προορισμό την Ευρώπη, κάτι που εξασφαλίζεται μόνο με τη μεταφορά του αερίου μέσω αγωγού από έναν νέο ανεξάρτητο ενεργειακό διάδρομο.

Οι προσπάθειες και οι βλέψεις της ΔΕΠΑ, εφεξής, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τη γρήγορη ολοκλήρωση της Μελέτης Σκοπιμότητας, με σκοπό την αποσαφήνιση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων του έργου.

 

Πηγή: http://www.energyworld.gr/