Δ. Αλεξανδρούπολης: Μονάδα αξιοποίησης στερεής βιομάζας με παραγωγή pellet με χρήση γεωθερμίας

viomaza

Γεωθερμία, μονάδα πέλετ, τηλεθέρμανση, είναι μόνο μερικές από τις σημαντικές δράσεις που με εντολή του δήμαρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, προώθησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φαλέκας, ως αντιδήμαρχος ή υπεύθυνος ενέργειας και φυσικών, ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα Αντιδήμαρχου Τραιανούπολης.

 

Ο Γιάννης Φαλέκας, με μεθοδικότητα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, πέτυχε εκεί που κανείς άλλος στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε τολμήσει, καθιστώντας τον δήμο Αλεξανδρούπολης πρωτοπόρο στον τομέα της ενέργειας και πρότυπο, καθώς πολλοί δήμοι ζητούν την τεχνογνωσία που χρησιμοποίησε πετυχαίνοντας σημαντικούς στόχους.

Ένα από τα σημαντικά έργα στον ενεργειακό σχεδιασμό του δήμου Αλεξανδρούπολης είναι η δημοτική μονάδα πέλλετ. Αυτό το έργο εξετάζουμε σήμερα, όπως καταγράφεται παρακάτω.

2.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 18 στρεμ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ.

Δημοτική μονάδα αξιοποίησης στερεής βιομάζας με παραγωγή συσσωμάτων (pellet) με χρήση γεωθερμικής ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η πρόταση αφορά την εγκατάσταση μονάδας αξιοποίησης της στερεής βιομάζας για την παραγωγή συσσωμάτων (pellet), η οποία θα χρησιμοποιεί το διαθέσιμο γεωθερμικό πεδίο για την κάλυψη των θερμικών αναγκών αφύγρανσης / ξήρανσης. Η πρώτη ύλη θα αποτελείται κυρίως από τα υπολείμματα των ελαιώνων της Μάκρης Αλεξανδρούπολης και λοιπά δασικά, γεωργικά και αστικά υπολείμματα (κλαδέματα). Για την υλοποίηση της πρότασης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διαθέτει ακίνητη περιουσία (αγρόκτημα) στην περιοχή του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας της Τραϊανούπολης.

Τα παραγόμενα pellets θα χρησιμοποιούνται για την θέρμανση των σχολικών κτιρίων του Δ. Αλεξανδρούπολης, τα οποία σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου κατανάλωσαν το 2011 πάνω από 300.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Ο αριθμός των σχολικών κτιρίων που θα εξυπηρετείται από τα παραγόμενα pellets θα προκύψει από μελέτη της διαθέσιμης πρώτης ύλης.

Αντίστοιχα, θα προκύψει και η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής pellet. Στην πρόταση περιλαμβάνεται και η προμήθεια των λεβήτων pellet, οι οποίο θα εγκατασταθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων. Για την στέγαση της μονάδας παραγωγής pellet θα αξιολογηθούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του Δ. Αλεξανδρούπολης και σε περίπτωση που δεν κριθούν κατάλληλες θα αξιοποιηθεί διαθέσιμη έκταση 18 στρ. πλησίων της γεωθερμικής γεώτρησης Αετοχωρίου.

Με στόχο την ενημέρωση των δημοτών αλλά και των μαθητών και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, προβλέπεται η μονάδα παραγωγής pellet να είναι επισκέψιμη από το κοινό σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες ακολουθώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Αποθήκες 200m2με κατάλληλη διαμόρφωση, Μηχάνημα άλεσης βιομάζας, Ξηραντήριο, Μεταφορέας, Μηχανή πελλετοποίηση, Ψυκτικός διαχωριστής, Πρόσθετος εξοπλισμός, Λέβητες βιομάζας-pellet κατάλληλης ισχύος, Φορτηγά μεταφοράς πρώτης ύλης & pellets.

 

Πηγή:http://www.evros24.gr/