Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας: Χρειάζεται 48% μερίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το 2035 για να αποφευ

renewable

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας λέει ότι η υφήλιος θα χρειαστεί πιθανότατα να καλύψει τις ανάγκες της από το περίπου 48% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2035, για να επιτευχθούν οι στόχοι των διεθνών κυβερνήσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ΙΕΑ που εδρεύει στο Παρίσι, στην “World Energy Outlook 2013” σε έκθεσή της (πρόκειται για αναφορά 760 σελίδων που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τη συγκεκριμένη συντηρητική οργάνωση), αναφέρει ότι η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα πρέπει να διπλασιαστεί σε σχέση με το σενάριο των «τρέχουσων πολιτικών», εάν πρόκειται να επιβληθεί ανώτατο όριο εκπομπών 450 μέρη ανά εκατομμύριο.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης θα πρέπει να προέρχεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, οι οποίες θα αυξήσουν το «μερίδιό» τους στη συνολική παραγωγή κατά 18 τοις εκατό. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική παραγωγική ικανότητα των 2.700 GW θα αποτελεί περίπου το 50 τοις εκατό της ζήτησης αιχμής το 2035, ενώ σε ορισμένες περιοχές όπως η Ευρώπη, αυτή η τιμή θα μπορούσε να φτάνει το 90 τοις εκατό, ενώ στην Κίνα και την Ιαπωνία η αιολική και ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να φτάνει να καλύπτει το 60% της μέγιστης δυναμικότητας.

Φυσικά, αυτό θα έχει συνέπειες για τις λειτουργίες του δικτύου και για τη δομή των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί γύρω από το οριακό κόστος της παραγωγής. Επειδή η αιολική και η ηλιακή ενέργεια δεν έχουν κανένα κόστος καυσίμων, τόσο λίγο ή καθόλου οριακό κόστος εμποδίζει τις άλλες «γεννήτριες» ενέργειας να παραμείνουν στην αγορά. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά κάποια δυναμικότητα απαιτείται για να καλύψει τα ενεργειακά κενά.

Η IEA επισημαίνει ότι αυτή η "αξιολογική κατάταξη" έχει ήδη θέσει κάποια ορυκτά καύσιμα εκτός αγοράς και τείνει να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το θέμα αυτό συζητείται στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, την χώρα με τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά και τη μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγή. Είναι πιθανό να συμπεριληφθούν κάποιας μορφής επιχορηγήσεις, αλλά η IEA προειδοποιεί ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πώς θα κατανεμηθούν, για να μην μετατραπούν απλά σε άλλη μία «επιχορήγηση» ορυκτών καυσίμων.

Η ΙΕΑ αναφέρει ότι η συνολική επένδυση που απαιτείται για ένα τέτοιο σενάριο Ανανεώσιμων Πηγών, εκτιμάται να ξεπερνά τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Συμπληρώνει, ότι από το 2035, αυτό θα σημαίνει αύξηση των επιχορηγήσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά 220 δισ. δολάρια. Για να έχουμε σημείο αναφοράς, το ύψος των επιδοτήσεων στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων το 2012 ξεπερνούσε τα 550 δισ. δολάρια.

Η έκθεση της ΙΕΑ είναι τεράστια, αλλά και κάποια άλλα γραφήματα είναι άξια προσοχής. Συγκεκριμένα, αυτό που ακολουθεί είναι σχετικό με τις μεταβολές της δυναμικότητας της ηλεκτρικής ενέργειας στο σενάριο της "νέας πολιτικής", το οποίο είναι περίπου ό, τι απαιτείται για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Αυτό, σύμφωνα με την ΙΕΑ, είναι ίσως το πιο πιθανό αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει μια τεράστια αλλαγή στο μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να κυριαρχούν των άλλων τεχνολογιών.

Και το κόστος;

Λοιπόν, όπως και στις επιδοτήσεις, υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση σχετικά με τον αντίκτυπο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στους λογαριασμούς των σπιτιών και των επιχειρήσεων.

Εδώ είναι οι εκτιμήσεις του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στο μέσο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της επιδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (με κίτρινο χρώμα στο πάνω μέρος) - για άλλη μια φορά στη μέση του δρόμου για το σενάριο των «Νέων Πολιτικών».

Και εδώ είναι μια απεικόνιση των δαπανών, και των Ανανεώσιμων Ενεργειακών Επιδοτήσεων, στη βιομηχανία.

Πηγή: RenewEconomy.com.au