Επιστημονική ημερίδα για τις ΑΠΕ από το ΕΜΠ

imerida_ape

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερίδα από το ΕΜΠ με θέμα: «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις», στην αίθουσα πολυμέσων του Πολυτεχνείου.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου stoRE - “Facilitating energy storage to allow high penetration of intermittent renewable energy” (Intelligent Energy – Europe, Contract No: IEE/10/222/S12.591026, www.store-project.eu).

Στόχοι της ημερίδας

Η αποθήκευση ενέργειας συνδέεται άμεσα με την υψηλή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μελλοντική εξέλιξη και διαμόρφωση του συστήματος παραγωγής – μεταφοράς και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική παράμετρο του γενικότερου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού για τις επόμενες δεκαετίες.

Στην Ημερίδα έχουν προσκληθεί ως ομιλητές ακαδημαϊκοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες, καθώς και στελέχη φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής. Μέσω των παρουσιάσεων και της συζήτησης που θα ακολουθήσει, πιστεύουμε ότι θα δοθεί η δυνατότητα να αποσαφηνισθούν οι εκτιμώμενες ανάγκες μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα, να αναγνωρισθούν τα προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων και να καταγραφούν και ιεραρχηθούν οι απαιτούμενες δράσεις για την προώθηση των αναγκαίων έργων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, Αίθουσα Πολυμέσων, Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

08:30 – 09:20 Προσέλευση – Εγγραφές

09:20 Έναρξη – Χαιρετισμοί

09:30 Το Ερευνητικό Έργο stoRE – Στόχοι του Έργου και εκτίμηση μελλοντικών αναγκών αποθήκευσης ενέργειας σε Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ελλάδα. Θωμάς Μαϊδώνης, WIP Renewable Energies, Δημήτρης Παπαντώνης, Καθηγητής ΕΜΠ και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ.

09:50 Σχεδιαζόμενος μετασχηματισμός του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Ενεργειακού Συστήματος με ορίζοντα το 2050 – Ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας. Παντελής Κάπρος, Καθηγητής ΕΜΠ.

10:10 Θεσμικό πλαίσιο για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σταύρος Παπαθανασίου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, Επικεφαλής Ομάδας Ηλεκτρικών Συστημάτων ΡΑΕ και Ευάγγελος Διαλυνάς, Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος ΡΑΕ.

10:30 Διαχείριση των αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Ιωάννης Αργυράκης, Δ/ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΔΕΗ.

10:50 Διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα. Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας ΕΜΠ.

11:10 – 11:25 Συζήτηση

11:25 – 11:40 Διάλειμμα

11:40 Επενδυτικοί στόχοι, προοπτικές και εμπόδια για την ανάπτυξη αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα. Γιούλα Τσικνάκου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

12:00 Το ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού σε συνθήκες μεγάλης διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές – Η πρόκληση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Δημήτριος Μπεχράκης, Νικόλαος Ζούρος και Αθανάσιος Κορωνίδης, ΑΔΜΗΕ.

12:20 Διείσδυση ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Ισπανίας με τη λειτουργία αντλησιοταμιευτικών σταθμών. Miriam Rodriguez-Ruiz, Δ/ντρια Ανάπτυξης Αιολικών Έργων, Κωνσταντίνος Μπέκας, Δ/ντης Μικρών Υδροηλεκτρικών, Rokas Renewables – IBERDROLA.

12:40 Εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Σωτήρης Καρέλλας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ.

13:00 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα. Επαμεινώνδας Τολέρης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ΥΠΕΚΑ.

13:20 – 13:35 Συζήτηση

13:35 – 14:00 Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

14:00 Αποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ.

14:20 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή των Ομιλητών: Αναγκαιότητα και απαιτούμενες δράσεις προώθησης της αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα.

15:00 Λήξη Ημερίδας.

Aναδημσίευση από http://www.energyonline.gr/