Εργα: 1 δισ. για την ενεργειακή διασύνδεση των νησιών

energeiaki_diasundesi_nisiwn

Με ζητούμενα, πρωτίστως, την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση του κόστους μεταφοράς ενέργειας, η κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες διασύνδεσης της νησιωτικής χώρας με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Υπολογίζεται ότι, κατ' έτος, η ηλεκτροδότηση των νησιών βαραίνει τους καταναλωτές με 600 έως 700 εκατ. ευρώ, ενώ, με τη σύνδεσή τους, μέσω καλωδίου, θα υπάρξει μείωση κατά περίπου 40%, αφού η τιμή της MWh θα πέσει από τα 122,56 ευρώ στα 71,3.

Τα πρόσφατα μπλακ άουτ στη Σαντορίνη, εν μέσω τουριστικής περιόδου, αποτέλεσαν -όπως φαίνεται- την αφορμή για την «αφύπνιση» των υπευθύνων.

Προτεραιότητα, βεβαίως, δίνεται και στην ένταξη της υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα (εξετάζεται σύνδεση με Πελοπόννησο ή Αττική) -μια μνημονιακή υποχρέωση- και, παράλληλα, των υποθαλάσσιων διασυνδέσεων των νησιών σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΣΔΙΤ.

Για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη των υπ. Ανάπτυξης και ΠΕΚΑ Κ. Χατζηδάκη και Ι. Μανιάτη, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υφυπουργών Ν. Μηταράκη και Μ. Παπαγεωργίου.

Πράξη στα επόμενα 5 χρόνια

Οπως δήλωσε ο κ. Μανιάτης μετά το πέρας της σύσκεψης, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, που εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 750 με 800 εκατ. ευρώ, είναι ένα έργο το οποίο ήδη έχει σημαντικό βαθμό ωρίμανσης των μελετών και μπορεί να γίνει πράξη τα επόμενα πέντε με έξι χρόνια.

«Είναι πολύ σημαντικό», τόνισε, «να διερευνήσουμε όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Γι' αυτό συμφωνήσαμε, εκτός από την ένταξή του στα χρηματοδοτικά Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικά και κοινοτικά), να διερευνήσουμε και όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.

Και θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικότατο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι πολύ απλά το ίδιο το έργο, εάν μειώσουμε ή μηδενίσουμε το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη από τις μηχανές που παράγουν τώρα ηλεκτρισμό και το δώσουμε στο καλώδιο, το ίδιο το καλώδιο μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε τρία με τέσσερα χρόνια.

Αρα μιλάμε για μια δράση και ένα έργο που πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση σε σχέση με την ίδια την Κρήτη, αλλά και την ηπειρωτική Ελλάδα».

Η ένταξη του έργου διασύνδεσης της Κρήτης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΣΔΙΤ, όπως υπογραμμίζεται αρμοδίως, έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι είναι τμήμα της ενεργειακής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, που διασυνδέει τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, μεταφορικής ισχύος 2.000 MW μέσω της πόντισης ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ των τριών χωρών.

Το συγκεκριμένο έργο, μετά από συντονισμένες ενέργειες Ελλάδας και Κύπρου, εντάχθηκε στα «Εργα Κοινού Ενδιαφέροντος» (Projects of Common Interest) της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στις Κυκλάδες

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, το εξίσου σοβαρό θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, την 1η Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθούν οι προσφορές του σχετικού διαγωνισμού.

Το έργο έχει αυτή τη στιγμή προϋπολογισμό της τάξης των 240 εκατομμυρίων ευρώ και η κυβέρνηση ελπίζει, εάν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές, μέσα σε 2 με 2,5 χρόνια από σήμερα να έχει γίνει πράξη.

Υπενθυμίζεται πως στον πρώτο διαγωνισμό είχαν υποβληθεί προσφορές από την εταιρεία Ελληνικά Καλώδια (Ομιλος Στασινόπουλου), που αποκλείστηκε λόγω έλλειψης εμπειρίας, και από την κοινοπραξία Prysmian, Nexans [ALCr.AT] Σχετικά άρθρα και Siemens η οποία είχε υποβάλει πρόταση 550 εκατ. ευρώ, για έργο προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος το Νοέμβριο του 2012.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, που είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου περίπου κατά ένα χρόνο και προκειμένου να μη χαθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και η χρηματοδότησή του θα ανέλθει σε περίπου 25%-30% του προϋπολογισμού του, αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη μέρους του συνολικού σχεδίου.

Να σημειωθεί πως δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη η δεύτερη γραμμή σύνδεσης του Λαυρίου με τη Σύρο, καθώς και η δημιουργία βρόγχου μεταξύ όλων των νησιών.

Η δεύτερη αυτή φάση του έργου, προϋπολογισμού περί τα 150 εκατ. ευρώ, θα αποτελέσει αντικείμενο επόμενου διαγωνισμού, με στόχο να ολοκληρωθεί το 2020 έναντι του 2016, που είναι η πρόβλεψη θέσης σε λειτουργία της πρώτης φάσης της διασύνδεσης.

Προκήρυξη

Σύμφωνα με την προκήρυξη, λοιπόν, που δόθηκε εκ νέου σε διαβούλευση, η πρώτη φάση του έργου, προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ, διαχωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες:

* Ομάδα Α: Υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου - Σύρου. Κόστος κτήσης: 100.000.000 ευρώ.

* Ομάδα B: Υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Τήνου - Σύρου, Σύρου - Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο. Κόστος κτήσης: 85.000.000 ευρώ.

* Ομάδα Γ: Υποσταθμός Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 υποσταθμοί υποβιβασμού 150 kV/Μέση Τάση σε Σύρο - Πάρο - Μύκονο. Κόστος κτήσης: 42.000.000 ευρώ. Το κόστος δεκαετούς συντήρησης για όλα τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου και προστασίας όλων των υποβρυχίων συνδέσεων έχει προϋπολογιστεί σε 200.000 ευρώ.

* Ομάδα Δ: Συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος στη Σύρο. Κόστος κτήσης: 13.000.000. Κόστος δεκαετούς συντήρησης για όλο το αντικείμενο της Ομάδας: 500.000 ευρώ.

Οι διαγωνιζόμενοι, όπως είχε οριστεί, μπορούσαν να υποβάλουν προσφορά είτε για μια ομάδα του έργου είτε για περισσότερες, αλλά η προσφορά για κάθε ομάδα (τεχνική και οικονομική) θα ήταν πλήρης και αυτοτελής, δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξάρτηση ή συνδυασμός της προσφοράς για μια ομάδα με την προσφορά για άλλη ομάδα.

Ετσι, από το διαγωνισμό θα προκύψουν τέσσερις μειοδότες (ένας για κάθε ομάδα έργου) και θα συναφθούν τέσσερις ανεξάρτητες συμβάσεις.

Oι εργαζόμενοι

Σήμερα, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα διαθέτει 32 σταθμούς με 270 μικρές και μεγάλες γεννήτριες (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη) από παλαιά έως και αρκετά καινούργια από πλευράς ηλικίας.

Οπως τονίζεται, αρμοδίως, στη Γαύδο ή τον Αϊ-Στράτη η ΔΕΗ δεν έχει μόνιμο υπάλληλο, ενώ στο Καστελόριζο και την Ανάφη απασχολείται ένας εργαζόμενος, σε μεγαλύτερα δε νησιά, όπως η Πάρος, η Μύκονος, η Σύρος, απουσιάζει το 30%-40% από το απαιτούμενο προσωπικό.

Aναδημοσίευση από http://www.naftemporiki.gr/

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ - jkan@naftemporiki.gr