Ρόδος: Πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο για την εξοικονόμηση ενέργειας

rodos_pilotiko_seminario

Πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πραγματοποιηθεί σε μαθητές του 13ου Δημοτικού και του 1ου Γυμνασίου την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 αντίστοιχα και θα παρουσιασθεί σε εκπαιδευτικούς του νησιού την Τετάρτη 27 Μαρτίου ως παράδειγμα σεμιναρίου σε θέματα ενέργειας.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε μαθητές της Β’ Γυμνασίου, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες που με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο θα παρέχουν ενημέρωση στα παιδιά για παραγωγή και χρήση της ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά στο σχολείο και στο σπίτι.

Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε εκπαιδευτικούς αποσκοπεί στο να αποτελέσει το πεδίο ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών μεταξύ τους και να τους δώσει την αφορμή να εμπνευστούν και να σχεδιάσουν αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα στα σχολεία τους.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και τον Δήμο Ρόδου, ως μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Δήμου για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά στις κατοικίες. Η εκστρατεία του Δήμου έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROMISE από το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου.

Aναδημοσίευση από www.rodosinfonews.com