Διαδραστική πλατφόρμα MapViewer ThermoMap

Αναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο η διαδραστική πλατφόρμα MapViewer ThermoMap, ως μέρος του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ThermoMap.

Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει οπτικοποιημένα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με το γεωθερμικό δυναμικό των ρηχών στρωμάτων (βλ. γεωθερμία χαμηλή ενθαλπία) του εδάφους, καθώς και άλλα επιστημονικά δεδομένα (βλ. θερμοκρασιακά ή άλλα κλιματικά) επιτρέποντας στο κοινό, στους μηχανικούς, στους επιστήμονες και στους δημόσιους φορείς να αποκτήσουν μια γενική ή μια πιο αναλυτική εικόνα για την εκάστοτε περιοχή που τους ενδιαφέρει.

thermomap01

Τα επιστημονικά δεδομένα, που ενδιαφέρουν το χρήστη, μπορούν να εκτυπωθούν μέσω ειδικού εργαλείου της εφαρμογής vSGP Infobox.

Η βάση δεδομένων που συγκροτήθηκε βασίζεται σε πειραματικά δεδομένα που συνελέγησαν σε επιλεγμένες περιοχές δοκιμής σε όλη την Ευρώπη, η δε χρήση της πλατφόρμας είναι ελεύθερη.

thermomap02