Επανεκκίνηση φωτοβολταϊκών με το καθεστώς του αυτοπαραγωγού

fotovoltaika-autoparagogi

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο ακόμα και όταν αυτές οι περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένες!

Ο φωτοβολταικός σταθμός θα λειτουργεί πλέον με το καθεστώς του Αυτοπαραγωγού, δηλ. θα συνάπτεται Σύμβαση Συμψηφισμού της παραγόμενης προς το Δίκτυο ενέργειας με την καταναλισκόμενη από το Δίκτυο ενέργεια, ο οποίος Συμψηφισμός θα υπολογίζεται κάθε φορά σε κάθε κύκλο καταμέτρησης της ενέργειας (ανά μήνα στους καταναλωτές Μέσης Τάσης και στους μεγάλους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης και ανά δίμηνο στους καταναλωτές χαμηλής τάσης).

Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. σε κορεσμένες περιοχές ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου . Με λίγα λόγια θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες για υποβολή Αίτησης στη ΔΕΔΔΗΕ και δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου σε περιοχές οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως «κορεσμένες». Δείτε το ΦΕΚ για τους αυτοπαραγωγούς εδώ

Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο.

Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό που εγχέεται στο δίκτυο διανομής συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας