Στόχασις: Με διπλάσια εγκατεστημένη ισχύ τα φωτοβολταϊκά του 2012

H ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών συνεχίστηκε και το 2012, με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό και η εγκατεστημένη ισχύς των νέων έργων εκτιμάται σε 800 MW περίπου το 2012, διπλάσια της αντίστοιχης του 2011 (426 MW).

Η τάση αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρά την αναστολή της αδειοδότησης για νέα έργα (ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp και μικρότερης του 1 MWp, τα οποία δεν έχουν λάβει προσφορά όρων σύνδεσης) που ισχύει από τον Αύγουστο του 2012.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μελέτη που εκπόνησε η Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, στο πλαίσιο της σειράς μελετών Κλαδικές Στοχεύσεις. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της «Στόχασις», Βασίλης Ρεγκούζας, εκτιμάται ότι, το 2012, το μέγεθος της αγοράς, σε αξία, υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2011 και ανήλθε σε 523 εκατ. ευρώ, περίπου, παρουσιάζοντας Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής 196,8% την τετραετία 2009-2012.

Η παραγωγή

Ειδικότερα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ανήλθε σε 555,7 χιλ. MWh (μεγαβατώρες) το 2011, σύμφωνα με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), ενώ προβλέπεται, ότι θα διαμορφωθεί σε 1.400 χιλ. MWh περίπου το 2012, σύμφωνα με το συντάκτη της μελέτης, Αντώνη Γεωργιάδη.

Σημειώνεται ότι, η παραγωγή από Φ/Β στο διασυνδεδεμένο σύστημα ξεπερνά το 80% της συνολικής παραγωγής από το 2009. Όσον αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β, που αντιπροσωπεύεται από τις μονάδες (σταθμούς) που βρίσκονται σε λειτουργία, παρουσιάζει σημαντική αύξηση την τριετία 2009 - 2011.

Όπως παρατηρεί η υπεύθυνη του τμήματος Κλαδικών Στοχεύσεων, Χριστίνα Γκιόκα, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, αναμένεται μικρή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή το 2014, σε περίπτωση που τα εν εξελίξει έργα δεν υλοποιηθούν λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (περιορισμένη χρηματοδότηση, έκτακτη εισφορά).

Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων που έχουν κύρια δραστηριότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σχετικά περιορισμένη και βελτιωμένη σε σχέση με το 2010, εμφανίζεται η εξάρτηση από ξένα κεφάλαια το 2011.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σταθερή και εγγυημένη ροή εσόδων, παρέχει σχετική «ασφάλεια» στους δανειστές. Η δυνατότητα κάλυψης των χρηματοοικονομικών δαπανών από τη λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων δείχνει ότι ο κλάδος δεν είναι «ευπρόσβλητος» σε περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος, λόγω της εγγυημένης σταθερής τιμής (FiT) και της σταθερής απόδοσης των Φ/Β, βάσει των οποίων έχει υπολογιστεί η μακροχρόνια εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Οριακή είναι, στο μεταξύ, η εντατική χρησιμοποίηση των συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου. Το χαμηλό λειτουργικό κόστος των Φ/Β και η εγγυημένη και σταθερή ροή εσόδων αποφέρουν ικανοποιητική ετήσια κερδοφορία, όπως φαίνεται το 2011, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν επιβαρύνονται με υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.

Η εγκατεστημένη ισχύς

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εξάλλου, η εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β ανήλθε σε 69,7 GW, το 2011, με την Ευρώπη να κατέχει το 74,2% (57,1 GW) της παγκόσμιας αγοράς. Σημειώνεται ότι, η Η/Ε από Φ/Β καλύπτει το 0,5% της παγκόσμιας ζήτησης και το 2% της ευρωπαϊκής, καθώς και το 1% της παγκόσμιας και το 4% της ευρωπαϊκής ζήτησης στις ώρες αιχμής, το 2011.

Στα κράτη - μέλη της Ε.Ε., σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αγοράς των Φ/Β αποτέλεσαν οι πολιτικές για το κλίμα, όπως καθορίστηκαν στις κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες επέβαλαν δεσμευτικούς στόχους για συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό τους ισοζύγιο. Οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς Φ/Β μέσο-μακροπρόθεσμα είναι

130 εκατ. ευρώ

Στη μίσθωση έκτασης 1.523 στρεμμάτων στην περιοχή Πανόραμα στη Δράμα, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση της σχολάζουσας δημόσιας γης. Η έκταση μισθώθηκε σε εταιρεία μετά από δημοπρασία, για την εγκατάσταση μονάδας φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διάρκεια της παραχώρησης, όπως προβλέπεται από το Νόμο, ορίζεται στα 25 έτη και αρχίζει από την 1η Απριλίου 2013, με δυνατότητα παράτασης με ανώτατο όριο για επιπλέον 10 έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επένδυση θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Brite Ελλάς και είναι προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ.

 

Αναδημοσίευση από www.naftemporiki.gr