Αύξηση ενεργειακής αξιοποίησης στερεάς βιομάζας στην Ευρώπη

viomaza1

Η πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας από τα κράτη-μελη έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, καθώς το 2010 διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας από στερεή βιομάζα.

Η ετήσια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από στερεή βιομάζα ανήλθε σε 79,3 Mtoe το 2010, ποσότητα μεγαλύτερη κατά 8% από την αντίστοιχη του 2009. Η αύξηση αυτή (2009-2010) είναι μεγαλύτερη από εκείνη που παρουσιάστηκε κατά τη διετία 2008-2009 (4%).

viomaza2

Σχήμα 1: Πρωτογενής παραγωγή ενέργειας από στερεή βιομάζα στην ΕΕ από το 2000 έως το2010 (σε Μtoe)

Η αύξηση της ενεργειακής αξιοποίησης της στερεής βιομάζας για το 2010 συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της δεκαετίας πίσω από αυτό του 2003 (9,8%), ενώ αντιστοιχεί, όμως, σε πολύ υψηλότερες ποσότητες παραγωγής ενέργειας. Αυτή η απότομη άνοδος μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στο ότι το 2010 παρουσιάστηκαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση απαιτήσεων θέρμανσης.

Ωστόσο, η σκληρότερη χειμώνας δεν ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για την αύξηση της χρήσης στερεάς βιομάζας. Άλλοι παράγοντες, όπως η αύξηση των υποδομών παραγωγής ενέργειας από βιομάζα (νέοι λέβητες στερεής βιομάζας, νέες μονάδες συμπαραγωγής θέρμανσης κλπ) και η καλύτερη οργάνωση της αλυσίδας , διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο .

H Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία είναι τα κράτη με τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από στερεή βιομάζα. Η Ελλάδα για το 2010 βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας (βλ. Πίνακα 1).

Πίνακας 1: Πρωτογενής παραγωγή ενέργειας (σε Μtoe) από στερεή βιομάζα στα κράτη-μέλη της ΕΕ (2009-2010)solid_biomassΠερισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στο διαδικτυακό τόπο: http://www.eurobserv-er.org/, από τον οποίο αντλήθηκαν τα πρωτογενή στοιχεία του άρθρου.

Αναδημοσίευση από http://www.biomassenergy.gr/