Σύγκριση θερμοσιφώνων

apricus1

Η ετυμηγορία ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ο πλέον κατάλληλος για κάθε κατοικία, ως προς την οικονομία που προσφέρει σε ένα νοικοκυριό, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, επιβεβαιώνεται στην πράξη, όπως αποδεικνύεται και στο παρακάτω παράδειγμα.

 

Δεδομένα

Θα λάβουμε σαν δεδομένο τις ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης για μία οικογένεια 4 ατόμων, που εκτιμώνται σε 50 λίτρα περίπου ανά άτομο, ανά ημέρα, σε κατοικία που βρίσκεται στον νομό Αττικής.

Περιγραφή δεδομένων για κάθε πηγή θέρμανσης, για την παραγωγή των απαιτούμενων 200 λίτρων ζεστού νερού ημερησίως.

  • Hλιακός Θεμοσίφωνας. Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας 160lit, διπλής ενέργειας, με επιλεκτικούς συλλέκτες επίστρωσης τιτανίου 2,3 τμ., θα κοστίσει εγκαταστημένος κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

- Για την παραγωγή των 200 λίτρων ημερησίως δεν απαιτείται καμία δαπάνη.

- Θα υπάρξουν περίπου 40 ημέρες ετησίως (χωρίς ηλιοφάνεια), που θα απαιτηθεί η παραγωγή ζεστού νερού από άλλη πηγή ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα), με την επιπλέον επιβάρυνση όμως, για το διάστημα αυτό, να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 20 ευρώ.

- Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, εάν απαιτηθεί, μπορεί να μας προμηθεύει με πολλά περισσότερα λίτρα ζεστού νερού, δεδομένου ότι δεν σταματά να παράγει ζεστό νερό εφ’ όσον υπάρχει ηλιοφάνεια.

- Είναι η μοναδική απολύτως οικολογική πηγή ενέργειας για ζεστό νερό.

- Η διάρκεια ζωής ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ξεπερνάει τα 15 χρόνια, αποτελώντας μία διαχρονική λύση για κάθε σπίτι.

  •  Ηλεκτρικός Θεμοσίφωνας. Ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 100lit θα κοστίσει εγκαταστημένος κατά μέσο όρο 200 €.

- Για την παραγωγή των 200 λίτρων ημερησίως θα λειτουργεί κατά μέσο όρο 1 ώρα ημερησίως και θα καταναλώνει ετησίως 1.460 kWh (κιλοβατώρες) που σήμερα κοστίζουν 219 € ετησίως (τιμή 0,15€/ kWh).

  •  Λέβητας πετρελαίου. Ένας λέβητας πετρελαίου για να παράξει 200 λίτρα ημερησίως θα χρειαστεί περίπου 150 λίτρα πετρελαίου ετησίως, που σήμερα κοστίζουν 203 € ετησίως (τιμή 1,35€/ lit).

  •  Λέβητας φυσικού αερίου. Ένας λέβητας αερίου για να παράξει 200 λίτρα ημερησίως θα χρειαστεί 1460 kWh ετησίως, που σήμερα κοστίζουν 131 € ετησίως (τιμή 0,09€/ kWh).

  •  Ηλεκτρικός λέβητας. Ένας ηλεκτρικός λέβητας για να παράξει 200 λίτρα ημερησίως θα χρειαστεί 1460 kWh ετησίως, που σήμερα κοστίζουν 219 € ετησίως (τιμή 0,17€/ kWh).

  •  Αντλία Θερμότητας. Μία αντλία θερμότητας για να παράξει 200 λίτρα ημερησίως θα χρειαστεί 487 kWh ετησίως, που σήμερα κοστίζουν 73 € ετησίως (τιμή 0,15€/ kWh).

Με τα παραπάνω δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψιν μας το άμεσο ετήσιο κόστος, την δυνατότητα παραγωγής πολύ μεγαλύτερης ποσότητας ζεστού νερού χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση και την μηδενική εκπομπή ρύπων, ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκτιμάται ως η πλέον «συμφέρουσα» πηγή ζεστού νερού χρήσης.

 

Πηγή: http://www.4green.gr/