Ενεργειακή απόδοση: Η δόμηση παθητικών κτηρίων σκοντάφτει στη νομοθεσία

pathitika_ktiria

Η κείμενη νομοθεσία όχι μόνο δεν διευκολύνει την ανέγερση παθητικών κτηρίων -δηλαδή μηδενικών απαιτήσεων σε θέρμανση και ψύξη- αλλά θέτει και ανυπέρβλητα εμπόδια.

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΕΙΠΑΚ (Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου) το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την υποχρέωση εκπόνησης μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης απαιτεί την εκπόνηση μελέτης θέρμανσης, ψύξης και εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κάθε κτήριο ακόμα και όταν από το σχεδιασμό προκύπτει ότι δεν απαιτείται κανένα θερμαντικό ή ψυκτικό μέσο για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης.

Την ίδια στιγμή δεν λαμβάνονται υπόψη τα υπολογιζόμενα πάγια θερμικά ή ψυκτικά φορτία που παράγονται από τη συνήθη χρήση των κτηρίων.

Το αποτέλεσμα είναι να υποχρεώνονται οι επενδυτές σε κοστοβόρες και ανούσιες μελέτες, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα, ακόμα και αν οι εγκαταστάσεις αυτές δεν διαθέτουν καμία οικονομική ή χρηστική σκοπιμότητα, αφού ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Το σκεπτικό της υλοποίησης κτηρίων, σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, βασίζεται πρωτίστως στο γεγονός πως το επιπρόσθετο κόστος για πλήρη θερμική θωράκιση των διαφανών και αδιαφανών στοιχείων του κελύφους των κτηρίων εξισώνεται από την παράλειψη των μεγάλων (και στις περισσότερες περιπτώσεις υπερδιαστασιολογημένων) συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Η προτεραιότητα στην εξοικονόμηση -σύμφωνα πάντα με το ΕΙΠΑΚ- αλλά και η σχέση κόστους, οφέλους σε σχέση με τη χρήση ΑΠΕ έχει αποδειχτεί διεθνώς ότι οδηγεί εκ τους ασφαλούς σε κτήρια ελάχιστης ενεργειακής απαίτησης και περαιτέρω σε κτήρια θετικού ενεργειακού ισοζυγίου.

Αυτό προτάσσει και η ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2010 και ο Κανονισμός 244/2012, με τα οποία εναρμονίστηκε πρόσφατα και η ελληνική νομοθεσία (N.4122/2013).

Ωστόσο ο ελληνικός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) δεν προβλέπει τη δημιουργία κτηριακού προϊόντος με υψηλό δείκτη αεροστεγανότητας, καθότι το πεδίο όπου καθορίζονται τέτοιες ιδιότητες του μονωτικού κελύφους δεν βασίζεται σε κανένα επιστημονικό πρότυπο, αλλά σε παρωχημένες εμπειρικές προσεγγίσεις.

Με τον τρόπο αυτό, κατ΄ουσία αγνοείται παντελώς ένας βασικός πυλώνας ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτήρια, που αφορά τις θερμικές απώλειες λόγω φυσικής συναγωγής από τη μεταφορά αέριων μαζών και διεθνώς αντιμετωπίζεται με αεροστεγανότητα και μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας.

Με τη στρέβλωση αυτή, είναι αδύνατο να επιτευχθεί κτηριακό προϊόν κατηγορίας Α+ κατά ΚΕΝΑΚ, αφού το σχετικό εθνικό λογισμικό αδυνατεί να λάβει υπόψη του την πραγματική αεροστεγανότητα κτηρίου και συνάμα το όποιο κτήριο θα πρέπει να διαθέτει και εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας.

Προτάσεις

Τα στελέχη του ΕΙΠΑΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο Στέφανο Παλλαντζά, πολιτικό μηχανικό, σε πρόσφατη επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος προτείνουν μεταξύ άλλων να δοθεί η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση μελέτης θέρμανσης, ψύξης και εγκατάστασης φυσικού αερίου για κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, όπου το θερμικό ή ψυκτικό φορτίο αποδεδειγμένα υπολογίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μελέτες σκοπιμότητας αλλά και μετρήσεις στις πρώτες σχετικές εφαρμογές στη χώρα μας, αποδεικνύουν πως τα κτήρια αυτού του είδους τείνουν να είναι όμοιου κόστους με τα συμβατικά, εφόσον όμως αρθούν γραφειοκρατικά κυρίως εμπόδια.

Προσθέτουν ακόμη ότι στην Ελλάδα εδώ και τρία σχεδόν έτη με την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και την υιοθέτηση του θεσμού των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ), μεταξύ άλλων μελετούνται και ανεγείρονται κτήρια σχεδόν μηδενικών ενεργειακών απαιτήσεων ιδίως για τη θέρμανση και τον κλιματισμό.

Για τις μελέτες των κτηρίων αυτών, γίνεται χρήση, εκτός από το επίσημα θεσμοθετημένο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και διεθνώς αναγνωρισμένων λογισμικών στατικής και δυναμικής ανάλυσης ενεργειακού ισοζυγίου κτηρίων.

 

Αναδημοσίευση από http://www.naftemporiki.gr/