Μπορούν να πρασινίσουν τα λατομεία;

anenerga_latomeia

Τα τελευταία χρόνια το θέμα των εγκαταλελειμμένων ανενεργών λατομείων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων μελετητικών ομάδων προς την κατεύθυνση ενός άλλου μοντέλου αξιοποίησης διαφορετικού από εκείνων που αναφέρονται στην δημιουργία νέων χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων και της επεξεργασίας τους.

Ένα τρόπος δυναμικής αξιοποίησης των Ανενεργών Λατομείων είναι η αποκατάστασή τους σε θεματικά πάρκα διαφόρων χρήσεων με ιδιαίτερο βάρος στην αναψυχή – ψυχαγωγία – αθλητισμός διάδραση κ.λπ.(περιβάλλον – πολιτισμός – κοινωνία).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των ανενεργών λατομείων στο νομό Αττικής γίνεται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

Η σταδιακή ανάπλαση/αξιοποίηση των ανενεργών λατομικών χώρων με επιμέρους επεμβάσεις τοπικής κλίμακας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του πρασίνου στις περιαστικές και αστικές ζώνες της και στη δημιουργία πόλων αναψυχής για τον πληθυσμό των γειτονικών Δήμων.

Σήμερα η πολιτική περιβάλλοντος συνιστά βασικό άξονα του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού της πρωτεύουσας, τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όσο και για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στον διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ μητροπόλεων.

Aναδημοσίευση από oikopress.gr