Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας στην Καλλιθέα. Τα πάνελ έχουν νότιο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.


Τοποθέτηση των φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος πραγματοποιήθηκε σε στέγη (βιομηχανικό πάνελ)  κατοικίας στη Νεμέα.


Τοποθέτηση των φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας στην περιοχή στου Παπάγου.


Τοποθέτηση των φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας στον Άγιο Δημήτριο.


Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H τοποθέτηση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε κεραμοσκεπή με τα πάνελ να ακολουθούν την κλίση της στέγης. Τοποθετήθηκαν 32 πλαίσια των 240Wp τύπου S.19.240 μονοκρυσταλλικά της Γερμανικής εταιρίας ALEO , συνολική ονομαστική ισχύς 7,68kW. Στο έργο τοποθετήθηκε inverter της Γερμανικής εταιρείας SMA μοντέλο STP 8000 TL.


Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. Ο σωστός τρόπος εγκατάστασης και σύσφιξης των πλαισίων στις βάσεις εξασφαλίζει την αντοχή τους σε καταπονήσεις και ισχυρούς ανέμους και παρέχει στο σύστημα υψηλή διάρκεια ζωής.


Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε κεραμοσκεπή με τα πάνελ να ακολουθούν την κλίση της στέγης. Τοποθετήθηκαν 42 πλαίσια των 235Wp τύπου S.235 P60 professional πολυκρυσταλλικά της Γερμανικής εταιρείας Centro Solar , συνολική ονομαστική ισχύς 9,87kW. Στο έργο τοποθετήθηκε inverter της Γερμανικής εταιρίας SMA μοντέλο STP 10000 TL.


Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας στον Αγ.Δημητριο. Τα πάνελ έχουν νότιο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.


Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας. Τα πάνελ έχουν νότιο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.


Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας. Τα πάνελ έχουν νότιο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.


Τοποθέτηση των φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H τοποθέτηση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας. Τα πάνελ έχουν νότιο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.


Τοποθέτηση των φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος πραγματοποιήθηκε σε στέγη και αποθήκη κατοικίας του νομού Στυλίδας.


Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. Ο σωστός τρόπος εγκατάστασης και σύσφιξης των πλαισίων στις βάσεις εξασφαλίζει την αντοχή τους σε καταπονήσεις και ισχυρούς ανέμους και παρέχει στο σύστημα υψηλή διάρκεια ζωής.