ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

 Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

 2. Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις