Άδειες Αιολικών Πάρκων

Αιολικό πάρκο 12 MW

1. Η τιμή πώλησης της άδειας είναι 90.000 Ευρώ/ΜW

2. Το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ είναι 3.500.000 Ευρώ

3. Η τιμή πώλησης της KWh είναι 0,08785 Ευρώ/KWh (Ν. 3851/2010)

Η μέση τιμή ανέμου είναι 6,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στα 11 μέτρα.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή είναι 38.800.000 kWh