Προγράμματα Έσπα φυτεμένων δωμάτων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ»

1. Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια

2. Πράσινα δώματα - παρουσίαση

3. Δήμοι που εγκρίθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα ""Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια""