Φυτεμένα Δώματα - Οδός Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας


Φυτεμένα Δώματα - Οδός Κράτητος και Αποστολάκη


Φυτεμένα Δώματα - Ν. Σμύρνη