Φυτεμενα δωματα - Ταρατσοκηποι

Φυτεμένα δώματα - Ταρατσόκηποι

Ως Φυτεμένο Δώμα (Roof Garden) ορίζεται το σύνολο η τμήμα της επιφάνειας δώματος ή εξώστη, όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης, με σκοπό την αναβάθμιση του περιβάλλοντος (αύξηση ποσοστών πρασίνου στον αστικό ιστό, μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας», μείωση της ηχορρύπανσης, διαχείριση των ομβρίων υδάτων), την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Το φυτεμένο δώμα είναι ένα σύστημα πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών, υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, αρδευτικού συστήματος, και βλάστησης.

φυτεμένα δώματα είναι επίσης γνωστά ως πράσινες στέγες, πράσινες οροφές και οροφόκηποι.

 Φυτεμένα Δώματα Γεωρυθμική - Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 Φυτεμενα Δωματα - Ταρατσοκηποι