Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και Η/Μ εργασίες στην Γλυπτοθήκη

Πραγματοποιήθηκαν διαρρυθμίσεις στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου Β της Εθνικής Γλυπτοθήκης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ηλεκτρικά ισχυρά, ηλεκτρικά ασθενή, ύδρευση και αποχέτευση) τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στο εξωτερικό. Τέλος πραγματοποιήθηκε μεταφορά μαρμάρινου προπύλου(αψίδα) από το προαύλιο χώρο της Εθνικής Πινακοθήκης στον προαύλιο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης εντός του πάρκου Γουδή.


Σύμφωνα με την μελέτη εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής και συντήρησης των Σχολικών κτιρίων του Δήμου Κορυδαλλού.

Έγιναν οι παρακάτω εργασίες:


Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση Νέων Οργάνων στην Παιδική Χαρά του Εθνικού Κήπου καθώς και Ανακαίνιση των εγκαταστάσεών της (Αποχωρητήρια, Βρύσες, ξύλινο Φυλάκιο Εισόδου). Πραγματοποιήθηκαν Επισκευές, Συμπληρώσεις και Αντικαταστάσεις στις Υφιστάμενες Κατασκευές (Πέργκολες, Κιόσκια) σε διάφορα σημεία του Εθνικού Κήπου, Τοποθέτηση Σήμανσης, Στεγανώσεις και Ανακαινίσεις των Λιμνών, Επισκευές και Βελτιώσεις του Δικτύου Κυκλοφορίας (Διάδρομοι, Πλατειές, Μονοπάτια). Πραγματοποιήθηκε επίσης Εγκατάσταση Νέου και Συντήρηση του Υφιστάμενου Πρασίνου με παρεμβάσεις στην ομοιογένεια και την αισθητική ακολουθία των φυτικών φρακτών καθώς επίσης και προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.


Κατασκευή νέας Παιδικής Χαράς με την Αποξήλωση και Απομάκρυνση των Παλαιών Οργάνων, Δημιουργία Κλίσεων- Χωματουργικών Εργασιών, Εγκατάσταση Νέων Οργάνων και Δαπέδων Ασφαλείας. Κατασκευή Περίφραξης στην Παιδική Χαρά, Εγκατάσταση Χλοοτάπητα και Αρδευτικού Δικτύου στην Παιδική Χαρά. Επίσης πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις δέντρων, θάμνων και εποχιακών φυτών καθώς και εγκατάσταση χλοοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου. Το φυτικό υλικό αρδεύεται κατόπιν δημιουργίας δεξαμενής με αντλητικό συγκρότημα και εγκατάσταση υπόγειου και υπέργειου δικτύου άρδευσης. Πραγματοποιήθηκε Επίστρωση χωμάτινων μονοπατιών και Εγκατάσταση Φωτιστικών, Πλακοστρώσεις στον Περιβάλλοντα Χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.


Ανέγερση του Γ΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Αργυρούπολης. Διώροφο κτίριο που αποτελείται από υπόγειο ισόγειο 1ο όροφο και δώμα. Η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 275 m2 . To δυναμικό του σταθμού είναι για 46 νήπια και 24 βρέφη και περιλαμβάνει αίθουσες βρεφών, παιχνιδιού, ύπνου, ιματιοθήκες, χώρους υγιεινής, γραφείο διεύθυνσης, υποδοχή, γραφείο πολλαπλών χρήσεων, ιατρείο κλπ.


Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης του Άλσους, Πέτρινες Κατασκευές, Εγκατάσταση Ξύλινων Κατασκευών Αναψυχής (Κιόσκια, Πέργκολες, Παγκάκια, Τραπεζόπαγκοι), Ξύλινων Γεφυρών, Τοποθέτηση Πυροσβεστικών Φωλέων. Καθαρισμός του Άλσους με την Αποψίλωση Χώρων, Κλάδευμα Δέντρων και Υλοτομία του Ξερού Φυτικού Υλικού.


Πραγματοποιήθηκε χάραξη και δημιουργία πεζοδρομίων, αντικατάσταση υπαρχόντων πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, αύξηση ύψους υφισταμένων τοιχίων αντιστήριξης, αναβάθμιση του κτιρίου Δεξαμενής, σημειακές κυκλοφοριακές διευθετήσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην κυκλοφορία και στη στάθμευση, σήμανση δρόμων, ανακατασκευή αποχετεύσεως ομβρίων καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και τροφοδότηση αυτών με ρεύμα από την πλησιέστερη γραμμή οδοφωτισμού. Στον περιβάλλοντα χώρο πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση 500 δέντρων και 6.000 θάμνων, εξυγίανση και αναβάθμιση των υπαρχόντων αλσυλλίων, υλοτόμηση και εκρίζωση υπαρχόντων δέντρων και εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου.